Mobile Version
Desktop Version
20200807, MYHLBACK, Petter 010
LANDSLAGETS nya vallachef Petter Myhlback sitter med i gruppen som jobbar med fluorförbudet i Sverige. Foto/rights: KJELL-ERIK KRISTIANSEN/kekstock.com

Fortfarande mycket som är oklart:

Så jobbar skidförbundet med fluorförbudet

Skidförbundet har skickat ut information till klubbarna och skrivit på sin hemsida vad som gäller angående det mycket omdiskuterade fluorförbudet. Men det går klart fram också från förbundets egen sida att dom är nästan lika osäkra som alla dom föräldrar, klubbledare och aktiva som tagit kontakt med oss.

Så här står det att läsa på skidförbundets hemsida:

FIS beslutade 2019 att en fluorfri tävlingsverksamhet skulle införas från och med säsongen 2020/2021. En arbetsgrupp har tillsats för att bevaka och löpande informera i denna fråga.

Denna sida uppdateras löpande med mer information. Senaste uppdatering skedde 11/9.
Enligt det internationella skidförbundet FIS kommer förbudet mot fluorprodukter att införas för samtliga FIS-tävlingar nästa säsong. Detta betyder att det inte blir en längre övergångsperiod, som SSF föreslagit för FIS.

Då förbudet medför nya regler exempelvis kring kontroller, gränsvärden, exakt hantering av tester etc. är vi medvetna om att detta kommer generera ett antal frågor hos berörda inom skid- och snowboard-Sverige, såväl föreningar som leverantörer. Vi kommer därför att uppdatera denna sida (veckovis, efter arbetsgruppens möten) med nyheter gällande fluorfrågan.

Senaste nytt
11 september: SSF har svarat på FIS respons på den skrivelse vi skickade den 24 augusti. Vi förtydligar än en gång vikten av att ett fungerande kontrollsystem måste finnas på plats före säsongsstart och att vi ser stora utmaningar ifall kontrollsystemet inte finns på plats.

4 september: FIS har svarat på skrivelsen (se 24/8) och meddelar att regeln gäller som den är skriven (se 28/8), utveckling av testmetod fortsätter enligt plan, kommer vara utvärderad samt på plats när tävlingssäsongen startar. Beslutet att alla nivåer inom skid- och snowboardsporten inte ska använda fluorvallor gäller således fortfarande. Samarbete pågår de finska och norska skidförbunden inför FIS workshop (i mitten av september) då testverktyget kommer användas på vallade skidor, med varierande fluorhalt. Frågan om hur fluorförbudet påverkar fästvallning (vissa fästvallor innehåller fluor) tas upp under workshopen. Rapport publiceras på denna sida.

28 augusti: Svar på frågan nedan ”Gäller detta förbud även under nationella tävlingar?” uppdaterades.

24 augusti: FIS rekommendationer kring rengöring från fluor, video och skriftliga instruktioner på svenska och engelska. Uppdaterad 200828

24 augusti: En skrivelse har skickats till FIS från SSF, genom förbundsordförande Karin Mattsson, där vi förtydligar att det är mycket viktigt att en väl fungerande "kontrollfunktion" måste finnas framtagen i god tid innan tävlingssäsongen för att fluorförbudet ska kunna efterlevas. Samma framställan har även skickats in till FIS av Ski Classics (den privata långloppscupen).

En arbetsgrupp bevakar frågan
En arbetsgrupp har tillsatts för att bevaka och informera kring beslutet med Daniel Fåhraeus, längdchef och medlem i SSFs ledningsgrupp som sammankallande.
Övriga medlemmar är:
Anders Sundqvist, nationell chef alpint
Ludvig Remb, tävlingskoordinator längd- och rullskidor
Lasse Jonsson, representant elitklubbarna
Niklas Jonsson, längdrådet
Petter Myhlback, SSFs representant på FIS-möten gällande fluorfrågan
Tommy Höglund, Vasaloppet
Gruppen håller veckovisa möten, information kommer publiceras på denna sida och i andra kanaler. 

Detta vet vi…
Varför har förbudet tillkommit?
Detta beslut har kommit till eftersom många studier har visat att det finns skyhöga halter av några av de farligaste per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) i just skidvallor. Enligt Naturvårdsföreningen bryts dessa PFAS-ämnen i princip aldrig ned i naturen. De tas istället upp av både växter och djur, förorenar dricksvattnet och maten vi äter. Studier, både på människor och djur, visar också att PFAS kan orsaka leverskador, njurskador, försämrat immunförsvar och hormonrubbningar.
Läs gärna Forskningsinstitutet RISE faktablad som riktar sig just till skidvärlden.

När och hur kommer kontroller genomföras?
Uppdaterad 11/9. Kontroll kommer att ske före start men kan även göras efter målgång. För att kunna utföra tillförlitliga fluortester har FIS, tillsammans med en extern leverantör, utvecklat ett testverktyg som använder elektromagnetisk strålning vid olika våglängder för att kunna spåra rester av fluor. Verktyget är inte större än att det går att hålla i handen. Det tar mindre än tio sekunder att få ett resultat om vallan innehåller spår av fluor. Gränsvärdet för vad som är tillåtet kommer ligga så lågt att det betraktas som helt fluorfritt.

I och med att det är svårt att få utrustningen (skidor, borstar och verktyg) helt fluorfri kommer en "felmarginal" (ett gränsvärde) tas fram vid den workshop som FIS arrangerar 23–24 september (se nedan). Detta gränsvärde kommer vara så lågt att fluoret inte ger utövaren någon konkurrensfördel. Att tillföra nytt fluor i form av vallor eller toppningsprodukter, även fast de innehåller en mycket låg fluorhalt, kommer således inte vara möjligt utan att passera gränsvärdet. All vallning måste hädanefter vara fluorfri.

Hur säkerställs det att testverktyget fungerar?
Testverktyget kommer kalibreras och kvalitetsgodkännas. Validering genomförs av leverantören och Fraunhofer Institutt i Tyskland, men även av de olika landslagen inom FIS olika discipliner.
Hur rengör jag material och utrustning från fluor?
FIS har sammanställt instruktoner som har översatts och även kompletterats av SSFs arbetsgrupp. Vi har dessutom spelat in en instruktionsvideo som visar de olika momenten för att underlätta rengöringen.

Vad gör jag med "fluorrester"?
Det är viktigt att så mycket som möjligt av fluorresterna lämnas in som farligt avfall på en återvinningscentral. Bara då bränns det i tillräckligt hög temperatur för att PFAS ska kunna förstöras (över 1 200 grader). Det är inte helt klarlagt om detta är tillräckligt för att helt förstöra PFAS, men det är i dagsläget det bästa alternativet som finns enligt Naturskyddsföreningen.

Vad händer om fluor upptäcks?
Uppdaterad 11/9. Om testresultatet visar spår av fluor som är högre än gränsvärdet (se ovan När och hur kommer kontroller genomföras?) före start får åkaren startförbud. Finns det spår av fluor efter tävling som är högre än gränsvärdet blir åkaren automatiskt diskvalificerad. För att kunna tävla på skidor/snowboards som tidigare har vallats med fluorprodukter måste utrustningen rengöras från fluor enligt FIS rekommendationer.

En viktig parameter att hålla koll på är det inte finns för hög fluorhalt på annan utrustning (exempelvis borstar, fodral etc.) som kan föras över på skidor/snowboards, rekommendationerna innehåller även instruktioner för rengöring av vallautrustningen

Vilka vallor kommer användas istället? Hur användarvänliga är de nya produkterna?
Fluorvallor är inte alltid det bästa valet. I många fören finns det fluorfria produkter som till och med är bättre än traditionella fluorvallor. Utveckling av nya fluorfria vallor pågår hos vallafabrikanterna. Hälsa, miljö och säkerhet är högt prioriterat i utvecklingsarbetet, så både ur arbetsmiljö och miljöperspektiv är åtgärden med fluorfria tävlingar ett stort steg i rätt riktning.

Gäller detta förbud även under nationella tävlingar?
FIS har i de uppdaterade allmänna regelverken skrivit in en regel med förbudet, för samtliga idrotter. Översatt till svenska lyder texten:

I och med att det i regeln står att förbudet gäller "samtliga FIS-discipliner och tävlingsnivåer" så gäller förbudet under såväl internationella som nationella tävlingar.
För nationella tävlingar och motionslopp innebär detta att samtliga tävlingar/lopp som finns upptagna (sanktionerade) i den nationella tävlingskalendern (se ta.skidor.com) omfattas av beslutet. Exempelvis omfattas samtliga Vasaloppets tävlingar/lopp och även den alpina "Lilla Världscupen" av regeln.

FIS arrangerar workshop 
För att delge landslagen mer information och även låta dem pröva utrustningen kommer FIS i september bjuda in alla landslag till en veckas lång workshop i Karlsruhe, Tyskland. Representanter från FIS kommer även besöka våra landslag för att utbilda dem och samtidigt genomföra tester i olika miljöer. Svenska Skidförbundet kommer självklart vidarebefordra relevant information från dessa arbetsmöten vidare till våra föreningar.
Detta är vad vi kan meddela för tillfället, men vi återkommer löpande med mer fakta, tips och råd i frågan.
Ludvig Remb, antidopningsansvarig  Svenska Skidförbundet

 

Du kan följa skidförbundets sida om fluorförbudet här.

Del |
20151201, LAPSHIN, Timofey 003 (kopia)

Två skidskyttar dopingavstängda

Två ryska skidskyttar är avstängda av IBU, det internationella skidskytteförbundet för brott på dopingreglerna.
Det gäller veteranerna Ekaterina Glazyrina och Timofey Lapshin, sistnämnde dom senaste åren ett medlem i Koreas landslag.

 

Les mer
160306 Sälen-MoraVasaloppetFoto Nisse Schmidt

Vasaloppet beslutar om tävling i oktober

Enligt svt.se kommer Vasaloppet att besluta om det blir någon tävling nästa mars i oktober.
Det säger tillfälliga vd:n Johan Eriksson.

 

Les mer
20180406, BJØRGEN, Marit (kopia)

Bjørgen utmanade Johaug

Första tävlingen sedan skiddrottningen lade av:

Marit Bjørgen startade i sin första tävling efter att hon avslutade sin karriär i 2018.
Efter 11,5 km stenhård uppförsbacke från Sörkedalen till Tryvann i Oslo var hon två minuter efter Therese Johaug.
Det var den gamla skiddrottningen nöjd med, hon var närmare än dom flesta andra i världen skulle ha varit.

 

Les mer
18.12.2016, La Clusaz, France (FRA):  - FIS world cup cross-country, 4x7.5km men, La Clusaz (FRA). www.nordicfocus.com. © Thibaut/NordicFocus. Every downloaded picture is fee-liable.

Världscupen i längd nästan som normalt

Tävlingschefen Pierre Mignerey bekräftar:

Tävlingschefen för världscupen i längd, fransmannen Pierre Mignerey berättar för franska ski-nordique.net at vinterns världscup kommer att arrangeras nästan som planerat.
Den enda tävlingen som hittills är struken är den i Frankrike i februari. Öppning kommer enligt Mignerey att hållas som planerat i finska Ruka i slutet av november.

 

Les mer
20171202, AUDIENCE ÖSTERSUND 002 (kopia)

Inget blir sig lika för någon

Här är restriktionerna för världscupen i skidskytte:

Tänkt dig på världscupen i skidskytte?
Då bör du läsa det här.
För nu har IBU kommit med hur man tänker genomföra sina VC-tävlingar i vinter. Och inget kommer att vara sig lika när man nu inför restriktioner som man aldrig tidigare sett.
Allt för att förhindra smitta av Covid-19 i samband med tävlingarna.

 

Les mer
ECKHOFF, Tirill 004 KinetiXx

Eckhoff slog VM-drottningen dubbelt

30-åriga Tiril Eckhoff vann dubbelt i helgens norska mästerskap i rullskidskytte i Voss – båda gångerna med förra vinterns VM-drottning Marte Olsbu Røiseland på platsen bakom.
Bland herrarna var det flera uppstickare i sprinttävlingen, medan A-landslagsåkarna med Tarjei Bø i spetsen tog kommandot i masstarten.

 

Les mer
2016TIV, JESPERSEN, Chris 001 (kopia)

Chris Jespersen satsar på skidskytte

Ingen bra premiär i norska mästerskapen:

Norska veteranen Chris Jespersen, 36 gör som Stina Nilsson.
Han slänger på geväret och satsar på skidskyttet. Hans överraskande mål är att kvala in till OS i sin nya gren – men det är en lång väg fram. I helgen blev han 44:a i norska mästerskapen!

 

Les mer
FILLON MAILLET, Quentin 002 KinetiXx (kopia)

Fillon Maillet och Bescond i franska mästerskapen

Frankrike måste greja sig utan Martin Fourcade den kommande säsongen. Skidskyttekungen har lagt av och det var Quentin Fillon Maillet som tog upp handsken när fransmännen hade sina nationella mästerskap i sommarskidskytte i helgen.
Bland damerna övertygade veteranen Anais second som tog sitt 12:e nationella mästerskap.

 

Les mer
-Starten-019 (kopia)

Vasaloppet måste spara in

Både den snöfattiga vintern 2020 och coronapandemin har ställt Vasaloppet på prov på flera olika sätt under det gångna året. För att komma i balans genomförs nu därför ett besparingsprogram.

Les mer
20200828, BYSTRÖM, Anders 001 (kopia)

Landslaget samlade i Sollefteå

Det har blivit en annorlunda sommar för längdlandslaget. Istället för att åka utomlands på läger har det istället blivit träningsorter hemma i Sverige och idag ansluter åkarna till Sollefteå för en och en halv vecka tillsammans.

 

Les mer
GREVENs krönika mellomrom

Håller Byströms offensiva utgångstempo?

Krönika:

Den nya svenska landslagschefen, Anders Byström, utropade redan i maj för media att hans lag är bäst i världen. Jag hoppas han får rätt.

Det var i alla fall inget fel på självförtroendet när Byström,  som förra säsongen höll en tämligen låg profil som skidskyttarnas landslagschef i Sverige, avfyrade sitt jungfrutal.


 

Les mer
20180318, KLÆBO, Johannes Høsflot podium 059 (kopia)

Ekonomisk guldgruva för Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo gör det ekonomiskt betydligt bättre än sitt eget förbund. VG meddelar att hans eget bolag nästan fördubblade inkomsterna under det förra räkenskapsåret.
Han har ju också gjort ett nytt storavtal med bensinjätten Uno-X.

 

Les mer
20200807, MYHLBACK, Petter 010 (kopia)

Så jobbar skidförbundet med fluorförbudet

Fortfarande mycket som är oklart:

Skidförbundet har skickat ut information till klubbarna och skrivit på sin hemsida vad som gäller angående det mycket omdiskuterade fluorförbudet. Men det går klart fram också från förbundets egen sida att dom är nästan lika osäkra som alla dom föräldrar, klubbledare och aktiva som tagit kontakt med oss.

Les mer
KEKs-kronika

Skjut upp fluorförbudet NU

Krönika:

Man skulle tro att osäkerheten kring om det blir någon skidsäsong eller inte är det som upptar folk som tillhör skidfamiljen i Sverige.
Men det är en annan fråga som verkar beröra flera:
FLUORFÖRBUDET rör upp känslorna och sällan har så många vänt sig till oss för att lyfta en fråga.

 

Les mer
Valltruck 001 (kopia)

Norge förlorar sin fördel utan fluor?

30 års forskning kan vara värdelöst:

Det är uppror i det norska landslagets vallateam i samband med fluorförbudet. Inte bara för att man får kasta ut valla för miljoner, men nu fruktar man att man skall förlora det försprång man under 30 år har byggt upp mot andre nationer med ett eget glidprojekt.

 

Les mer
Vallatrailern 002 (kopia)

Klubbarna reagerer på fluorförbudet

Skidskytte-klubbarna har skickat brev till förbundet:

Det jäser i skid-Sverige på grund av det nya fluorförbundet. Nu har klubbarna skickat ett brev till skidskytteförbundet där man uttrycker sin oro för dom extra utgifterna, den korta tiden och all osäkerhet kring övergången till en fluorfri vardag i skidskytte-Sverige.
Klubbarna vill diskutera det här med förbundet för att hitta en bättre lösning.

 

Les mer
20200118, La Diagonela segrare (kopia)

Team Koteng med ny succé i Vasaloppet?

Lagen i Visma Ski Classics:

Det norske proffslaget Team Koteng har fem toppåkare inför den 11:e säsongen av Visma Ski Classics.
– Vårt mål är att vinna lagtävlingen, säger sportdirektören Tore Bjørseth Berdal, som själv var huvudpersonen då teamet fick en jackpot i Vasaloppet 2018, där Berdal var först över mållinjen och teamet tog en sällsynt trippel.

 

Les mer
KEKs-kronika

Många arrangörer blöder redan ekonomiskt

Krönika:

Fortfarande råder det enorm osäkerhet om vad som kommer att hända med den kommande skidsäsongen.
Och ju längre det går, ju mer blöder dom stora arrangörerna som inte kan göra dom förberedelser och införsäljningar som behövs för att gå runt ekonomiskt.
Varken Oberstdorf (nordisk) eller Pokljuka (skidskytte) är säkra på om det blir några mästerskap i vinter.

 

Les mer
170305 Sälen-Mora VasaloppetFoto Nisse Schmidt

Skidförbundet om coronapandemin

Informerar om arbetet kring den kommande säsongen:

Mycket är oklart om den kommande skidsäsongen och hur man skall hantera coronapandemin. Skidförbundet har nu informerat sina distrikt och klubbar genom ett brev där man redogör för situationen.
Och som tidigare är det enda som är klart: Att inget är klart just nu…

 

Les mer
20200909, Team Ramudden (kopia)

Ramudden förlänger med Lina Korsgren & co

Tillsammans med Lina Korsgren bildades 2018 långloppsteamet Team Ramudden Ski. Teamet är en satsning för att hjälpa yngre talanger att upptäcka långlopp och ta sig fram till den internationella långloppseliten. Förutom satsningen på nästa generations skidåkare är teamet även en del av Ramuddens interna friskvårdssatsning Passion For Health. Nu förlängs alltså avtalet i ytterligare två säsonger.

 

Les mer