Mobile Version
Desktop Version
20200807, MYHLBACK, Petter 010
LANDSLAGETS nya vallachef Petter Myhlback sitter med i gruppen som jobbar med fluorförbudet i Sverige. Foto/rights: KJELL-ERIK KRISTIANSEN/kekstock.com

Fortfarande mycket som är oklart:

Så jobbar skidförbundet med fluorförbudet

Skidförbundet har skickat ut information till klubbarna och skrivit på sin hemsida vad som gäller angående det mycket omdiskuterade fluorförbudet. Men det går klart fram också från förbundets egen sida att dom är nästan lika osäkra som alla dom föräldrar, klubbledare och aktiva som tagit kontakt med oss.

Så här står det att läsa på skidförbundets hemsida:

FIS beslutade 2019 att en fluorfri tävlingsverksamhet skulle införas från och med säsongen 2020/2021. En arbetsgrupp har tillsats för att bevaka och löpande informera i denna fråga.

Denna sida uppdateras löpande med mer information. Senaste uppdatering skedde 11/9.
Enligt det internationella skidförbundet FIS kommer förbudet mot fluorprodukter att införas för samtliga FIS-tävlingar nästa säsong. Detta betyder att det inte blir en längre övergångsperiod, som SSF föreslagit för FIS.

Då förbudet medför nya regler exempelvis kring kontroller, gränsvärden, exakt hantering av tester etc. är vi medvetna om att detta kommer generera ett antal frågor hos berörda inom skid- och snowboard-Sverige, såväl föreningar som leverantörer. Vi kommer därför att uppdatera denna sida (veckovis, efter arbetsgruppens möten) med nyheter gällande fluorfrågan.

Senaste nytt
11 september: SSF har svarat på FIS respons på den skrivelse vi skickade den 24 augusti. Vi förtydligar än en gång vikten av att ett fungerande kontrollsystem måste finnas på plats före säsongsstart och att vi ser stora utmaningar ifall kontrollsystemet inte finns på plats.

4 september: FIS har svarat på skrivelsen (se 24/8) och meddelar att regeln gäller som den är skriven (se 28/8), utveckling av testmetod fortsätter enligt plan, kommer vara utvärderad samt på plats när tävlingssäsongen startar. Beslutet att alla nivåer inom skid- och snowboardsporten inte ska använda fluorvallor gäller således fortfarande. Samarbete pågår de finska och norska skidförbunden inför FIS workshop (i mitten av september) då testverktyget kommer användas på vallade skidor, med varierande fluorhalt. Frågan om hur fluorförbudet påverkar fästvallning (vissa fästvallor innehåller fluor) tas upp under workshopen. Rapport publiceras på denna sida.

28 augusti: Svar på frågan nedan ”Gäller detta förbud även under nationella tävlingar?” uppdaterades.

24 augusti: FIS rekommendationer kring rengöring från fluor, video och skriftliga instruktioner på svenska och engelska. Uppdaterad 200828

24 augusti: En skrivelse har skickats till FIS från SSF, genom förbundsordförande Karin Mattsson, där vi förtydligar att det är mycket viktigt att en väl fungerande "kontrollfunktion" måste finnas framtagen i god tid innan tävlingssäsongen för att fluorförbudet ska kunna efterlevas. Samma framställan har även skickats in till FIS av Ski Classics (den privata långloppscupen).

En arbetsgrupp bevakar frågan
En arbetsgrupp har tillsatts för att bevaka och informera kring beslutet med Daniel Fåhraeus, längdchef och medlem i SSFs ledningsgrupp som sammankallande.
Övriga medlemmar är:
Anders Sundqvist, nationell chef alpint
Ludvig Remb, tävlingskoordinator längd- och rullskidor
Lasse Jonsson, representant elitklubbarna
Niklas Jonsson, längdrådet
Petter Myhlback, SSFs representant på FIS-möten gällande fluorfrågan
Tommy Höglund, Vasaloppet
Gruppen håller veckovisa möten, information kommer publiceras på denna sida och i andra kanaler. 

Detta vet vi…
Varför har förbudet tillkommit?
Detta beslut har kommit till eftersom många studier har visat att det finns skyhöga halter av några av de farligaste per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) i just skidvallor. Enligt Naturvårdsföreningen bryts dessa PFAS-ämnen i princip aldrig ned i naturen. De tas istället upp av både växter och djur, förorenar dricksvattnet och maten vi äter. Studier, både på människor och djur, visar också att PFAS kan orsaka leverskador, njurskador, försämrat immunförsvar och hormonrubbningar.
Läs gärna Forskningsinstitutet RISE faktablad som riktar sig just till skidvärlden.

När och hur kommer kontroller genomföras?
Uppdaterad 11/9. Kontroll kommer att ske före start men kan även göras efter målgång. För att kunna utföra tillförlitliga fluortester har FIS, tillsammans med en extern leverantör, utvecklat ett testverktyg som använder elektromagnetisk strålning vid olika våglängder för att kunna spåra rester av fluor. Verktyget är inte större än att det går att hålla i handen. Det tar mindre än tio sekunder att få ett resultat om vallan innehåller spår av fluor. Gränsvärdet för vad som är tillåtet kommer ligga så lågt att det betraktas som helt fluorfritt.

I och med att det är svårt att få utrustningen (skidor, borstar och verktyg) helt fluorfri kommer en "felmarginal" (ett gränsvärde) tas fram vid den workshop som FIS arrangerar 23–24 september (se nedan). Detta gränsvärde kommer vara så lågt att fluoret inte ger utövaren någon konkurrensfördel. Att tillföra nytt fluor i form av vallor eller toppningsprodukter, även fast de innehåller en mycket låg fluorhalt, kommer således inte vara möjligt utan att passera gränsvärdet. All vallning måste hädanefter vara fluorfri.

Hur säkerställs det att testverktyget fungerar?
Testverktyget kommer kalibreras och kvalitetsgodkännas. Validering genomförs av leverantören och Fraunhofer Institutt i Tyskland, men även av de olika landslagen inom FIS olika discipliner.
Hur rengör jag material och utrustning från fluor?
FIS har sammanställt instruktoner som har översatts och även kompletterats av SSFs arbetsgrupp. Vi har dessutom spelat in en instruktionsvideo som visar de olika momenten för att underlätta rengöringen.

Vad gör jag med "fluorrester"?
Det är viktigt att så mycket som möjligt av fluorresterna lämnas in som farligt avfall på en återvinningscentral. Bara då bränns det i tillräckligt hög temperatur för att PFAS ska kunna förstöras (över 1 200 grader). Det är inte helt klarlagt om detta är tillräckligt för att helt förstöra PFAS, men det är i dagsläget det bästa alternativet som finns enligt Naturskyddsföreningen.

Vad händer om fluor upptäcks?
Uppdaterad 11/9. Om testresultatet visar spår av fluor som är högre än gränsvärdet (se ovan När och hur kommer kontroller genomföras?) före start får åkaren startförbud. Finns det spår av fluor efter tävling som är högre än gränsvärdet blir åkaren automatiskt diskvalificerad. För att kunna tävla på skidor/snowboards som tidigare har vallats med fluorprodukter måste utrustningen rengöras från fluor enligt FIS rekommendationer.

En viktig parameter att hålla koll på är det inte finns för hög fluorhalt på annan utrustning (exempelvis borstar, fodral etc.) som kan föras över på skidor/snowboards, rekommendationerna innehåller även instruktioner för rengöring av vallautrustningen

Vilka vallor kommer användas istället? Hur användarvänliga är de nya produkterna?
Fluorvallor är inte alltid det bästa valet. I många fören finns det fluorfria produkter som till och med är bättre än traditionella fluorvallor. Utveckling av nya fluorfria vallor pågår hos vallafabrikanterna. Hälsa, miljö och säkerhet är högt prioriterat i utvecklingsarbetet, så både ur arbetsmiljö och miljöperspektiv är åtgärden med fluorfria tävlingar ett stort steg i rätt riktning.

Gäller detta förbud även under nationella tävlingar?
FIS har i de uppdaterade allmänna regelverken skrivit in en regel med förbudet, för samtliga idrotter. Översatt till svenska lyder texten:

I och med att det i regeln står att förbudet gäller "samtliga FIS-discipliner och tävlingsnivåer" så gäller förbudet under såväl internationella som nationella tävlingar.
För nationella tävlingar och motionslopp innebär detta att samtliga tävlingar/lopp som finns upptagna (sanktionerade) i den nationella tävlingskalendern (se ta.skidor.com) omfattas av beslutet. Exempelvis omfattas samtliga Vasaloppets tävlingar/lopp och även den alpina "Lilla Världscupen" av regeln.

FIS arrangerar workshop 
För att delge landslagen mer information och även låta dem pröva utrustningen kommer FIS i september bjuda in alla landslag till en veckas lång workshop i Karlsruhe, Tyskland. Representanter från FIS kommer även besöka våra landslag för att utbilda dem och samtidigt genomföra tester i olika miljöer. Svenska Skidförbundet kommer självklart vidarebefordra relevant information från dessa arbetsmöten vidare till våra föreningar.
Detta är vad vi kan meddela för tillfället, men vi återkommer löpande med mer fakta, tips och råd i frågan.
Ludvig Remb, antidopningsansvarig  Svenska Skidförbundet

 

Du kan följa skidförbundets sida om fluorförbudet här.

Del |
Bruksvallsloppet 2020 (kopia)

Juniorklasserna stryks från Bruksvallsloppet

Bruksvallsloppet har genom åren förutom att vara TV-sänd Sverigepremiär och viktig uttagningstävling för senioreliten blivit en stor säsongsöppning för Sveriges bästa juniorer. I år stryks juniorklasserna från tävlingshelgen pga. den pandemi vi befinner oss i.

 

Les mer
20191221, POROMAA vinner i Osd (kopia)

BAUHAUS sponsor för juniorcupen

Byggvarukedjan BAUHAUS utökar samarbetet med Svenska Skidförbundet och går in som sponsor för den nationella juniorcupen i längdskidåkning. Cupen får namnet BAUHAUS Cup.

 

Les mer
20201020, Whistler CC-stadium (kopia)

Kanada fick JVM och U23-VM 2023

Det blir Kanada som skall arrangera JVM och U23-VM i nordiska grenar i 2023. Det kommer att ske i dom gamla olympiska spåren från 2010, i Whistler Olympic Park norr om Vancouver.
Här firade Sverige triumfer med tre guld, två silver och två brons för drygt tio år sedan.

 

Les mer
20201020, Idre-spår 002 (kopia)

Sista frist för helgens premiär

Nu åker man skidor på Idre Fjäll:

Idag går anmälningsfristen ut för helgens längdpremiär Tjuvstarten” i Idre Fjäll. Spåren är utlagda och redan den här veckan finns landslagsåkare både i längd och skidskytte på plats för att träna.
Falun-Borlänge SK har alltså beslutat sig för en rekordtidig tävlingspremiär och det tävlas både lördag och söndag.

Les mer
20160131, LINDBÄCKSSTADION PITEÅ 002 (kopia)

Ingen Scan-cup men VW Cup i Piteå

Efter samråd med Svenska Skidförbundet och den lokala medicinska myndigheten har Piteå Skidallians har beslutat att inte genomföra Skandinaviska Cupen i Piteå den 11-13 december. Tävlingarna i Piteå kommer därmed endast innefatta Volkswagen Cup.

 

Les mer
20201019, ny Scania til SSF (kopia)

Ny Scania till svenska längdlandslaget

För 13e året i rad samarbetar Scania med det svenska längdlandslaget och stöttar med en ny vallabil. Fordonet bygger på nya generationen Scania med förbättrad förarmiljö och som mer än någonsin bidrar till landslagets hållbara transporter.

 

Les mer
20200709, ENGDAHL på Kebne 004 (kopia)

Petter Engdahl krossade Niklas Dyrhaug

Petter Engdahl är en av världens bästa att sprint uppför. Under söndagen vann han överlägset det 7,5 km långa Gråkallen Opp i Trondheim och krossade bland annat den norska stafettvärldsmästaren Niklas Dyrhaug som slutade trea.

 

Les mer
08.03.2020, Nove Mesto, Czech Republic (CZE):Hanna Oeberg (SWE), Tiril Eckhoff (NOR), Franziska Preuss (GER), (l-r) - IBU world cup biathlon, mass women, Nove Mesto (CZE). www.nordicfocus.com. © Manzoni/NordicFocus. Every downloaded picture is fee-liabl

Och så här är skidskyttarnas program

Skidskyttarna har gjort större ändringar i sitt internationella program än längdåkarna. Östersund har förlorat sina världscuptävlingar och Sverige är per idag utan tävlingar i IBU:s världscup i skidskytte den kommande vintern.
Det stora målet för dom flesta är VM i Pokljuka i Slovenien i februari.

 

Les mer
07.03.2020, Oslo, Norway (NOR):Therese Johaug (NOR), Frida Karlsson (SWE), (l-r)  - FIS world cup cross-country, mass women, Oslo (NOR). www.nordicfocus.com. © Modica/NordicFocus. Every downloaded picture is fee-liable.

Så är världscup- och VM-programmet i längd

Kommer man kunna genomföra det här?

Mycket är osäkert inför den speciella säsong som väntar. Men FIS har nu kommit med både världscup- och VM-programmet som man vill försöka genomföra.
Frågan är hur mycket som går att arrangera med en Covid-19-pandemi på stark frammarsch igen i Europa. Det blir spännande att se.

 

Les mer
KEKs-kronika

Ovanligt hårda ord från FIS

Krönika:

FIS sparkar sin generalsekreterare genom 20 år, brittiska Sarah Lewis på dagen.
Och i pressmeddelandet använder man extremt hårda ord för att vara FIS, men ingen kommenterar beslutet i eftertid.
– Det är en personalsak, säger den norska skidpresidenten Erik Röste.

 

Les mer
20191122, FRIDA i rampljuset (kopia)

SVT sänder premiärerna i längd och skidskytte

Vintersäsongen startar på hemmaplan – både för skidskyttar och längdskidåkare. Den 14 november är det skidskyttepremiär i Idre Fjäll, och veckan efter är det dags för längdskidorna i Bruksvallarna.
Nu står det klart att SVT kommer sända både skidskyttepremiärerna i Idre och längdpremiärerna i Bruksvallarna/Gällivare i flera år framöver.

 

Les mer
8ce278d1d46c11e8_org (kopia)

Vill öppna upp för tävlingar

Skidförbundet med brev till regeringen:

Skidförbundet har skickat ett brev till regeringen där man önskar att flera restriktioner lämpas på så det blir lättare att arrangera skidtävlingar den kommande säsongen.
Samtidigt som SSF skriver at man vill bidra till minskad smittspridning och virusets framfart önskar man att flera får vara med på tävlingar och att verksamheten långsamt kan börja närma sig normalen.

Brevet är signerat ordförande Karin Mattsson och förbundsdirektör Ola Strömberg och det är skickat till inrikesminister Mikael Damberg och kultur- och idrottsminister Amanda Lind under måndagen.

 

Les mer
29.02.2020, Minsk-Raubichi, Belarus (BLR):Elisabeth Hoegberg (SWE) - IBU Open European championships biathlon, sprint women, Minsk-Raubichi (BLR). www.nordicfocus.com. © Manzoni/NordicFocus. Every downloaded picture is fee-liable.

Stora ändringar för IBU-cupen

Också IBU-cupen, nivån under världscupen i skidskytte, kommer att ändras rejält kommande vinter på grund av Covid-19-pandemin.
Öppningen skulle vara i Idre följt av norska Sjusjöen, men nu blir det endast tre orter i mellan-Europa som får tävlingar.

 

Les mer
20180128, BRONSFIGHT DAMER 001 (kopia)

JVM och U23-VM till Italien

FIS sparkade generalsekreteraren och:

OS-orten från 2006 Pragelato tar över JVM och U23-VM från Zakopane i Polen, som istället kommer att arrangera tävlingarna i 2022.
FIS’ generalsekreterare fick sparken efter ”total brist på förtroende”.
Det är dom viktigaste besluten från styrelsemötet i FIS, det internationella skidförbundet.

 

Les mer
Vallatrailern 002 (kopia)

Både FIS och IBU skjuter upp fluorförbudet

Som väntat röstade både FIS och IBU under fredagen ja till att skjuta upp det varslade fluorförbudet för vallor i ytterligare ett år.
Det är inte klart med testutrustningen och därför kan man inte införa förbudet än. Många jublar över det, då man menar att det hade blivit ren bingo i internationella tävlingar och förutsättningarna var oklara för vad som gäller.

 

Les mer
20200311, H17-18 3 bästa JSM mass (kopia)

Nordiska J-landskampen och EYOF ställs in

Flera ändringar i tävlingsprogrammet den kommande vintern:
Det blir inget av den Nordiska Juniorlandskampen för 17-18-åringar och EYOF (ungdoms-OS i Europa) skjuts upp till nästa säsong.
Vad som händer med JVM och U23-VM vet ingen än så länge. Som vi tidigare meddelat har Polen tackat nej till att stå som arrangör.

 

Les mer
20190525, PETERSON, Jonas 002 (kopia)

Modernaste rullskidbanan invigs i Borås

Borås GIF fortsätter sin utveckling och tar nu ytterligare ett steg mot att bli Borås mest uppskattade idrottsförening. Genom allmänna arvsfonden och Borås Stads stöttning har Borås GIF:s medlemmar, sponsorer och samarbetspartners arbetat hela sommaren med att färdigställa en ny rullskidbana, multisportyta och två padeltennisbanor vid GIF-stugan på Knektås. Lördagen den 17 oktober är det stor invigningsfest och alla besökare hälsas välkomna.

Les mer
20181117, JANATOVA Katerina 001 (kopia)

Tjeckisk toppsprinter fick Covid-19

23-åriga Katerina Janatova från Tjeckien är en av toppåkarna i världen som fått Covid-19. Hon berättar för dailyskier.com om erfarenheten av smittan och hur hon märkte att hon var sjuk.
Janatova är rankad som världens 17:e bästa sprintåkare efter den förra säsongen och räknas som en kommande stjärna.

 

Les mer
07.12.2019, Lillehammer, Norway (NOR):Moa Lundgren (SWE) - FIS world cup cross-country, skiathlon women, Lillehammer (NOR). www.nordicfocus.com. © Modica/NordicFocus. Every downloaded picture is fee-liable.

Elitidrottsstipendiet till tre längdåkare

Får 50.000 kronor vardera:

Alexandra Edebo, Emma Ribom, Moa Lundgren, Moa Olsson, Sara Rask och Sara Hector satsar alla på elitnivå samtidigt som de förbereder ett liv efter idrottskarriären. Nu har de erhållit RFs och Svenska Spels elitidrottsstipendium 2020/2021.

 

Les mer
Hellnerstadion (kopia)

Nytt TV-avtal klart för Gällivarepremiären

SportEvent Gällivare Lapland har tecknat ett avtal med Sveriges Television som säkrar TV-sändningar från Gällivarepremiären fram till 2025!
– Fantastiskt roligt. TV-avtalet är grunden för att kunna skapa bra ekonomi kring premiären och med ett avtal som sträcker sig så långt fram som till 2025 kan vi planera långsiktigt vilket känns riktigt bra, säger Leif Johansson, styrelseordförande för SportEvent Gällivare Lapland AB.

 

Les mer